Oferta

Nasza oferta bazuje na usługach budowlano – melioracyjnych takich jak budowa przepustów, regulacja rzek i kanałów, odwodnienia dróg i terenu. W realizację zadań angażujemy wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt oraz nowoczesne technologie.

Usługi podstawowe

Usługi podstawowe

 • usługi koparko-ładowarką, koparką,
 • usługi ciągnikiem wraz zkosiarką bijakową,
 • kosiarką bijakową na wysięgniku,
 • mechaniczne wykaszanie porostów,
 • wykonanie, naprawy istniejących opasek z kiszek faszynowych,
 • budowa przepustów, umocnienia brzegów i dna,
 • budowa stopni wodnych, jazów i zastawek,
 • regulacja rzek i kanałów,
 • budowa i konserwacja wałów przeciwpowodziowych,
 • konserwacja cieków wodnych,
 • drenowanie gruntów rolnych,
 • budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych,
 • odwodnienia dróg i terenu, niwelacja terenu, wykopy.
Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

 • fachowe doradztwo,
 • sporządzanie opinii,
 • sporządzanie projektów i operatów,
 • nadzór prac melioracyjnych,
 • inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych.

Podziel się: